surt@delcercle:~$

Blog destinat a combatre la cibervigilancia a la que ens sotmeten grans corporacions tecnocapitalistes.
 

#El software lliure a l'educació

Creat per Fck5y5 el 30 April 2018 · 144 cops Arxivat a Software lliure

Molts pares d'alumnes em pregunten sovint que poden fer amb cert software que els demana una clau, una clau que ells no volen pagar, de fet em demanen com poder piratejar els programes que en l'escola fan servir els seus fills. Les escoles estan per donar coneixements als nostres fills i sense volguer aconsellan o fins i tot obliguen a què els nanos portin programes no lliures. El que fan és promoure empreses que s'apropien del coneixement.

Recordem que amb el software lliure l'usuari té quatre grans llibertats:

 • Llibertat d'us del programa amb qualsevol propòsit.
 • Llibertat d'accés al codi font del programa.
 • Llibertat de copia i distribució del programa.
 • Llibertat de modificar o millorar el programa.

Gràcies a aquestes qualitats podem dir que el software lliure ensenya als nanos una serie d'actituts que tots estarem d'acord que són essencials.

 • Llibertat d'elecció.
 • Apendre d'altres.
 • Cooperar amb la comunitat.
 • Propagar el coneixement.
 • Treballar en equip.

Perquè l'escola llavors continua demanant les eines tancades de les grans corporacions?, és una pregunta que em faig sovint, segurament és desconeixement per part del professorat de les alternatives que hi ha, que són moltes. L'escola en general, l'escola catalana en el nostre cas ha de fer un gir en aquesta qüestió i involucrar els nanos que són el nostre futur en l'ús d'eines lliures que no ens facin dependre de grans companyies tecnològiques.

De fet l'ús del software lliure pot tenir molts avantatges per l'escola i per l'alumnat, algun d'ells podrien ser:

 • Ens ajuda a crear persones lliures i independents ja que aquests programes eliminen la dependència a les grans corporacions.
 • Redueix costos en llicències tant per l'escola com per l'alumne.
 • Facilita que els alumnes treballin a casa amb les mateixes eines que a l'escola ja que són de lliure accés.
 • Crea comunitats que comparteixen aquest coneixement
 • Permet aprofundir en l'informàtica per l'accés al codi font i la possibilitat de modificar el software.

Si ets mestre, involucra els teus alumnes en el moviment del software lliure, tots hi sortim guanyant!

Aquest article no te cap tipus de llicència ni res, pot fer amb ell el que vulguis, no ho oblidis copia, difon i pirateja.